Zapraszamy przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w sektorze handlu i/lub reklamy do składania OFERT WSPÓŁPRACY dotyczącej organizacji 10 - dniowych (80 - godzinnych) krajowych praktyk zawodowych!

Szanowni Państwo,
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizująca w Partnerstwie z WYG International Sp. z o.o. projekt pn. „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie,
zaprasza przedsiębiorstwa(firmy), prowadzące działalność gospodarczą w sektorze handlu i/lub reklamy do składania OFERT WSPÓŁPRACY dotyczącej organizacji 10 - dniowych (80 - godzinnych) krajowych praktyk zawodowych dla uczestników/czek projektu - nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik cyfrowych procesów graficznych, z województw: dolnośląskie, lubuskie, śląskie, opolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i mazowieckie.

Dokumenty do pobrania:
1. ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY - Procedura pozyskiwania miejsc do realizacji krajowych praktyk zawodowych.
2. Formularz OFERTY WSPÓŁPRACY.
3. PROJEKT Umowy o przyjęciu praktykantów/ek.

23.11.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2