Wyraź swoją opinię w sprawie reklam wprowadzających w błąd oraz nieuczciwych praktyk handlowych

Szanowni Państwo,

Prowadząc firmę jak i korzystając z różnych usług, jako konsument często natrafiają Państwo na różnego rodzaju nieuczciwe praktyki handlowe oraz reklamowe. Ostatnie badania przeprowadzone przez Parlament Europejski w 2008 roku wykazały prawie 13 000 skarg na tego typu oszustwa handlowe. Średni koszt takiego zdarzenia dla firmy to około 1000 Euro. Przedsiębiorcy oraz konsumenci często nie ujawniają takich nieuczciwych praktyk, których są ofiarami, wynika to bądź z braku czasu bądź z braku wiedzy gdzie takie zdarzenie zgłosić.

Jednym z przykładów nieuczciwych praktyk handlowych jest wysyłanie przez niektóre firmy formularzy z prośbą o aktualizację danych posiadanych w swojej bazie. Usługa pozornie jest bezpłatna, a gdy firma odsyła taki formularz uzupełniony o swoje dane, okazuje się, że podpisała umowę i nastąpiło naliczenie opłaty za realizację danej usługi.

W związku z powyższym Komisja Europejska zaprasza przedsiębiorców oraz konsumentów do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd oraz nieuczciwych praktyk handlowych dotyczących przedsiębiorstwa i konsumenta. Po przeprowadzonych konsultacjach Komisja Europejska w pierwszej połowie 2012 roku przestawi propozycję zmian legislacyjnych, które będą służyły poprawie rozwiązań prawnych w przedmiotowych zagadnieniach.

Jeżeli spotkali się Państwo z nieuczciwą praktyką handlową, reklamą wprowadzającą w błąd, bądź zawierającą nieprawdziwe informacje, mogą Państwo podzielić się z Komisją Europejską swoją opinią na ten temat.

Poniżej znajdą Państwo link do strony internetowej, na której znajduje się ankieta w j. angielskim, której celem jest zebranie Państwa opinii dotyczących tych zagadnień.
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=MisleadingAd

Serdecznie zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii i podzielenia się swoim doświadczeniem.

opracował:

Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450 
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2