Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Wsparcie dla przedsiębiorstw w finansowaniu badań i rozwoju”.

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza w imieniu Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii do udziału w szkoleniu „Wsparcie dla przedsiębiorstw w finansowaniu badań i rozwoju”.
7PR największy mechanizm finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Ma pomóc w przekształceniu Unii Europejskiej w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Trójkąt wiedzy, który tworzą edukacja, badania i innowacje, jest niezbędny do osiągnięcia tego celu.
Głównym celem Programu Ramowego CIP Eco-Innovation jest zwiększenie wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym poszanowaniu ochrony środowiska. Wdrożenia związane z tą inicjatywą mają dostarczać pomysłów i rozwiązań przyjaznych środowisku oraz otwierać dostęp do unijnego rynku dla przedsiębiorców z poszczególnych krajów Europy.
Termin: 21 października 2011 r.
Miejsce: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, sala 21 (II p. budynek B-11) ul. Smoluchowskiego 48, Wrocławiu
PROGRAM
9.00 - 9.15   Rejestracja uczestników/ kawa powitalna
9.15 – 11.15 Wsparcie dla MŚP w 7. Programie Ramowym:
•    przykłady dofinansowanych projektów
•    schemat badania na rzecz MŚP
•    projekty dla MŚP w Programie PEOPLE
•    udział MŚP w projektach badawczych
•    najbliższe konkursy
11.15 – 11.30  Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Praktyczne aspekty udziału MŚP w 7. Programie Ramowym:
•    jak napisać dobry wniosek?
•    zasady tworzenia budżetu
•    rola konsorcjum
•    negocjacje
•    praktyczne aspekty realizacji projektu
13.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Wsparcie dla MŚP w Programie na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP w zakresie ekoinnowacji:
•    projekty pilotażowe i powielania rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji
•    przykłady realizowanych projektów
•    praktyczne wskazówki dla przygotowujących wnioski
Szkolenie ma na celu przedstawienie możliwości uczestnictwa w programach ramowych:
•    7. Program Ramowy,
•    CIP Eco-Innovation.

Szkolenie poprowadzą:

Katarzyna Walczyk-Matuszyk - ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego pani Katarzyna Walczyk-Matuszyk specjalizująca się w dziedzinie Programów Ramowych UE.
Aneta Maszewska –  Od 2001 r związana z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE gdzie zajmuje się programami dla przedsiębiorstw (7. Program Ramowy, Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji, fundusze strukturalne). Przedstawiciel Komitetu Programowego ds. MSP w Komisji Europejskiej.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane seminarium prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych formularzy rejestracyjnych (pobierz) faksem na numer: 71 320 39 48 lub drogą elektroniczną na adres: marcin.jablonski@pwr.wroc.pl z dopiskiem w tytule „finansowanie”.
Termin rejestracji uczestników upływa 18 października 2011r. o godz. 12.00.
Serdecznie zapraszamy.
Kontakt w sprawach szkolenia:
Marcin Jabłoński, marcin.jablonski@pwr.wroc.pl, tel. 71 320 43 39
Jakub Rakoczy, jakub.rakoczy@wctt.pl, tel.:71 320 43 50

Serdecznie zapraszamy!

opracował:

Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2