Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu na wybór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie, na Partnera DARR S.A. przy tworzeniu i realizacji projektu j/w, wybrana została firma heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.

W ramach konkursu wpłynęła tylko 1 oferta, która została pozytywnie rozpatrzona przez komisję konkursową, otrzymując łącznie 220 punktów.

20.09.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2