Zapraszamy na QuAD - Questions and Answers Desk - indywidualne konsultacje z ekspertem dotyczące problematyki podatku VAT w prawie europejskim

Temat konsultacji:
Problematyka podatku VAT w aspekcie aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej
T-Park, Szczawno-Zdrój, 27 września 2011 roku

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertem, dotyczących omówienia problematyki podatku VAT, wynikających z dwóch aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej:

  • Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. „w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej"; 
  • Rozporządzenia wykonawczego Rady ( WE) nr 282/2011 z 15 marca 2011r., ustanawiającego środki wykonawcze do w/w dyrektywy.

 

W związku z tym może zostać omówione np.:

  • pojęcie usług elektronicznych
  • mechanizm ustalania siedziby - miejsca wykonywania działalności - miejsca zamieszkania
  • metody rozróżniania usług restauracyjnych i cateringowych
  • status usługobiorcy ( np. w innych krajach UE)
  • wynajem środków transportu
  • usługi wstępu na imprezy
  • kształcenie zawodowe.

 

Przewidujemy, że nasz ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 30-45 minutową bezpośrednią rozmowę podczas której odpowie na pytania zadane przez uczestników.
Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny T-Park,
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno - Zdrój
Sala Konferencyjna 101A

Termin: 27 września, w godzinach od 10:00 do 15:00

Rejestracja: Zgłoszenia prosimy przesyłać na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM do dnia 21 września br. pocztą, e mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres:
Enterprise Europe Network Wałbrzych / Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawińska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, e-mail: eic@darr.pl, faks: 74 64 80 451


Ekspertem prowadzącym konsultacje będzie Pan Sławomir Zieleń reprezentujący firmę „Sławomir Zieleń i Wspólnicy" Spółka z o.o.


Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.


Informacji udziela:
Tadeusz Bujnowski, telefon 74 64 80 442

Serdecznie zapraszamy!

Konsultanci Enterprise Europe Network *
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

15.09.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2