Zapraszamy na QuAD - Questions and Answers Desk - indywidualne konsultacje z ekspertem na temat finansowania z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego

Temat konsultacji:
Dolnośląski Fundusz Powierniczy jako alternatywne źródło finansowania MŚP
Inicjatywa JEREMIE
T-Park, Szczawno-Zdrój, 26 września 2011 roku

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertem, dotyczących możliwości pozyskania elastycznego systemu finansowania dla działalności oraz rozwoju MŚP w ramach projektu Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 30-45 minutową bezpośrednią rozmowę, podczas której wyjaśni mechanizm funkcjonowania Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego oraz odpowie na pytania.

Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny T-Park,
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno - Zdrój
Sala Konferencyjna 101A

Termin: 26 września, w godzinach od 10:00 do 16:00

Rejestracja: Zgłoszenia prosimy przesyłać na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM
do dnia 21 września br. pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres:
Enterprise Europe Network Wałbrzych / Dolnośląska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. ul. Szczawińska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój,
e-mail: eic@darr.pl, faks: 74 64 80 451

Nasza inicjatywa skierowana jest głównie do:
- mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
- podmiotów rozpoczynających działalność w tym również absolwentów,
- podmiotów nieposiadających historii kredytowej, ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Konsultace umożliwią przedsiębiorcom pozyskanie informacji w jaki sposób skutecznie starać się o kredyty i pożyczki na:
- finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
- zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, w tym także zakup środków transportu,
- inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.
Więcej informacji na temat Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego można znaleźć pod adresem:
http://www.dfp.info.pl/

Ekspertem prowadzącym konsultacje będzie Pan Ireneusz Ratuszniak, Dyrektor Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji we Wrocławiu. Instytucji, która na zlecenie Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie prowadzi Punkt Informacyjny Dolnośląskiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego we Wrocławiu

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Informacji udziela:
Tomasz Charkot, telefon 74 64 80 429

Serdecznie zapraszamy!

Konsultanci Enterprise Europe Network * Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

13.09.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2