Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji w ramach Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy"

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA - Partner Projektu
„Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie oraz ze środków Budżetu Państwa,
ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych
na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Uczestnicy w/w projektu, którzy ukończyli etap szkoleniowo - doradczy i ubiegają się o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej proszeni są o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi udzielania wsparcia finansowego na działalność gospodarczą, zawartymi w Regulaminie uczestnictwa w projekcie oraz z procedurami oceny wniosków, opisanymi w Regulaminie pracy Komisji Oceny Wniosków, a następnie pobranie i wypełnienie niezbędnych dokumentów.

I. Forma wniosków:
Wniosek (wraz załącznikami) należy sporządzić w dwóch podpisanych egzemplarzach i każdy egzemplarz skompletować w odrębnym skoroszycie, przekładając poszczególne załączniki stosownymi przekładkami.

Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej jn.

Wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy" - nabór 4/2011


II. Termin składania wniosków:
- od 29 sierpnia do 01 września 2011r. w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00. W dniu 01 września do godziny 13.00.

III. Miejsce składania wniosków:
Petra Consulting ul. Broniewskiego 65b (IVp.) 58-309 Wałbrzych
tel. 074 664 79 59, fax 074 664 79 59, tel. kom. 507 057 730.

IV. Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniach 02 i 05 września 2011 r.


V. Wykaz dokumentów do pobrania:
1. Regulamin uczestnictwa w projekcie „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy".
2. Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego).
3. Wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
4. Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.2."

25.08.2011

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2