Polsko-Rosyjskie Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Branży Rolno-Spożywczej Poznań 11-12 września 2011 r.

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kancelaria Prezydenta RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencja Rynku Rolnego oraz ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Polsko-Rosyjskim Forum MŚP Branży Rolno-Spożywczej, które odbędzie się w dniach 11-12 września 2011 r. przy okazji Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało zainspirowane i poparte przez Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.
Pierwszego dnia Forum, 11 września 2011 r., odbędzie się konferencja pt. „Warunki rozwoju MŚP w sektorze przetwórstwa żywności - doświadczenia polskie i rosyjskie". W toku konferencji polscy i rosyjscy eksperci zaprezentują m.in. kierunki i możliwości rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w sektorze rolno-spożywczego w Polsce i Rosji, znaczenie jakości żywności dla rozwoju MŚP oraz praktyczne aspekty prowadzenia wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi.

Drugiego dnia, 12 września 2011 r., polscy przedsiębiorcy będą mieli niepowtarzalną okazję odbycia wcześniej zaaranżowanych indywidualnych spotkań biznesowych z rosyjskimi przedstawicielami branży rolno-spożywczej.

Udział w Forum jest bezpłatny.
Więcej informacji, w tym program konferencji i formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/Forum-Polska-Rosja.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 września 2011 r.

Ze względu na ograniczoną pulę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na Forum decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z pracownikami PARP:
Aleksandra Wadowska, tel. (22) 432 83 75
Anna Awdiejewa, tel. (22) 432 71 95
Agnieszka Promianowska, tel. (22) 432 83 74
Marek Stankiewicz, tel. (74) 74 64 80 446

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2