W dniu 28 kwietnia br. obradujący we Florencji komitet sterujący projektu District+ (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices), rozstrzygnął ogłoszony w grudniu 2010 konkurs na realizację subprojektów.

Wsród 6 zwycięskich aplikacji znalazł się m.in. subprojekt: Enhancing Knowledge Collaboration in Eco-Innovation/ KNOW-ECO, przygotowany przez partnerstwo, w skład którego weszła Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Subprojekt realizowany będzie w ramach projektu DISTRICT + (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Goog Practices), finansowanego z programu Interreg IV C (Priorytet 1 - Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy). Wkład własny instytucji z Dolnego Śląska, uczestniczących w subprojekcie, sfinansowany zostanie z budżetu projektu należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Celem projektu DISTRICT + jest wsparcie transformacji regionów o tradycyjnej formie gospodarki w kierunku nowego modelu rozwoju, którego podstawą jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. (Więcej informacji o projekcie DISTRICT+ znajdują Państwo TUTAJ oraz na stronie http://www.districtplus.eu/web/ ).

Subprojekt Enhancing Knowledge Collaboration in Eco-Innovation / Know-Eco skupia się na zwiększeniu wykorzystania eko-innowacji w przedsiębiorstwach działających w sektorze budowlanym i transportowym. Celem projektu jest międzynarodowy transfer wiedzy, narzędzi i metodologii pomiędzy światem nauki a przedsiębiorcami, który przyczyni się do wprowadzania innowacji ekologicznych w produktach i usługach oferowanych przez te przedsiębiorstwa. Cel projektu ma zostać zrealizowany m.in. poprzez wsparcie już istniejącego klastra działającego w sektorze konstrukcyjnym i transportowym bądź zainicjowanie stworzenia tego typu organizacji.

Subprojekt KNOW-ECO realizowany będzie w okresie od maja 2011 do kwietnia 2013 roku w partnerstwie, w skład, którego weszli Partnerzy:
 Lider Projektu - Coventry University Enterprises Ltd / Wielka Brytania
 Partner nr 2 - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA / Polska
 Partner nr 3 - Etruria Innovazione / Włochy
 Partner nr 4 - isw Institute for Structural Policy and Economic Development / Niemcy
Grupa docelowa: przedsiębiorcy
Obszar realizacji: po stronie Polskiej, Dolny Śląsk
Całkowity budżet projektu dla DARR SA: 60 000,00 euro

8.07.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2