Kampania „Unia bez barier" Pokażmy Europejczykom, że mamy pomysł na Unię bez barier

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej kampanii prowadzonej przez Różę Thun, Rafała Trzaskowskiego oraz Projekt: Polska pn. „Unia bez barier". Weź w nim udział i zreformuj rynek wewnętrzny UE!

Czyli: po ludzku o priorytecie polskiej prezydencji
W 20 lat po powołaniu jednolitego rynku wewnętrznego, Unia Europejska planuje pogłębioną reformę i zlikwidowanie kolejnych barier - początek tych ważnych zmian ma przypaść na okres przewodnictwa Polski w Radzie UE. Dlatego Róża Thun oraz Rafał Trzaskowski, europosłowie specjalizujący się w tej dziedzinie, postanowili zapoczątkować publiczną debatę na temat roli Polski w kreowaniu rynku wewnętrznego, który jest jednym z priorytetów polskiej prezydencji. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Projekt: Polska uruchamiają projekt „Unia bez barier" - platformę, która umożliwi Polakom lepsze poznanie idei rynku wewnętrznego UE, a przede wszystkim da im wpływ na zmianę jego funkcjonowania. Projekt obejmie serię konferencji regionalnych w całej Polsce, działania edukacyjne, a także konkurs angażujący uczniów i studentów. Jego kulminacją będzie Forum Rynku Wewnętrznego - spektakularne wydarzenie 2-4 października 2011 r. w Krakowie, w którym udział weźmie aż 1200 przedstawicieli instytucji europejskich i krajów członkowskich. Do projektu można się przyłączyć na stronie www.uniabezbarier.pl.

Rynek wewnętrzny - Po ludzku o priorytecie polskiej prezydencji

Wspólny rynek Unii Europejskiej został utworzony pod koniec 1992 r. Według szacunków Komisji Europejskiej, od momentu jego utworzenia powstało dodatkowe 2,75 mln miejsc pracy, a wzrost gospodarczy w UE był wyższy o 1,85%. Rynek nie wykorzystuje jednak w pełni swojego potencjału. Wciąż istnieją bariery, które uniemożliwiają pełne korzystanie z niego przez przedsiębiorców  i obywateli. Dlatego Komisja Europejska zaproponowała jego reformę, która ma się zakończyć na 20-lecie powstania wspólnego rynku, czyli pod koniec 2012 r. Po szerokich konsultacjach społecznych, 13 kwietnia 2011 r., został opublikowany Akt o jednolitym rynku, wymieniający 12 obszarów, w których zostaną przeprowadzone reformy. Dzięki nim wzrost PKB w UE będzie mógł być wyższy o 4% w ciągu najbliższych 10 lat. Akt wymienia takie obszary jak: mobilność obywateli, prawa własności intelektualnej, zmniejszenie regulacyjnych i administracyjnych barier dla przedsiębiorców, jednolity rynek cyfrowy, standaryzacja w usługach czy wzmocnienie zaufania konsumentów.

„Jednolity rynek to nie tylko wspólne procedury, normy i sucha biurokracja, to również konkretne rozwiązania, które dotyczą każdego z nas - to on przynosi nam najwięcej korzyści z członkowska w Unii, to on ułatwia nam pracę i prowadzenie interesów na terenie 27 państw Europy. To najsprawniej działająca machina w ramach Unii Europejskiej. Wiele jednak pozostało do zrobienia, bo bariery w korzystaniu ze swobód, które ma on gwarantować, wciąż istnieją. Wie o tym każdy, kto chciał choćby założyć firmę w innym państwie UE. Teraz jest moment na to, aby znieść podobne przeszkody" - mówi Rafał Trzaskowski, Eurodeputowany.

„Obywatele wciąż są ograniczani na wspólnym rynku przez takie bariery jak zbyt wysokie koszty przesyłu danych w roamingu, kłopoty z uznawaniem kwalifikacji zawodowych, z dostępem do podstawowych usług bankowych, a także niepewność co do transakcji on-line. Wskażmy te, które najbardziej nam przeszkadzają! A potem wspólnie domagajmy sie od Komisji Europejskiej i państw członkowskich, aby je jak najszybciej zlikwidować" - dodaje Europosłanka Róża Thun.

Jaką rolę może odegrać w tych zmianach Polska?

Zdecydowana większość zaplanowanych reform rynku rozpocznie się w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W tym okresie odbędzie się także największe tegoroczne wydarzenie dotyczace wspólnego rynku - będzie to Forum Rynku Wewnętrznego zaplanowane na 2-4 października 2011 r. w Krakowie. Forum jest organizowane przez Komisję Europejską we współpracy z Polską Prezydencją oraz Parlamentem Europejskim. Jego zadaniem jest ocena funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz pakietu reform (Aktu o jednolitym rynku) oraz poprawienie funkcjonowania rynku w praktyce poprzez poznanie problemów obywateli oraz zaproponowanie konkretnych rozwiązań. W Forum weźmie udział około 1200 przedstawicieli instytucji europejskich, krajów członkowskich, organizacji.

"Dzięki Forum w Krakowie mamy szanse wpłynąć na reformę wspólnego rynku. Przejmijmy inicjatywę w czasie naszej prezydencji i wykonajmy konkretną pracę, aby znieść przynajmniej niektóre bariery w Unii Europejskiej. Pokażmy, że my Polacy mamy pomysły na Unię bez barier" - zachęca Róża Thun.

Projekt edukacyjny i konkurs „Unia bez barier"

Nadszedł czas, by o rynku wewnętrznym mówić po ludzku... Dlatego Róża Thun i Rafał Trzaskowski, europosłowie specjalizujący się w tej tematyce, wspólnie ze Stowarzyszeniem Projekt: Polska, które przeprowadziło już liczne ogólnopolskie projekty angażujące młodych ludzi w sprawy publiczne, postanowili zapoczątkować społeczną debatę nt. roli Polski w kreowaniu rynku wewnętrznego.

„Jednolity rynek nie jest zbyt kontrowersyjny, dlatego w nawale codziennych informacji uciekają nam wiadomości o tym, że oto Bruksela decyduje np. o wprowadzeniu uniwersalnej ładowarki do telefonów komórkowych. A to właśnie takie decyzje najbardziej nas dotykają. Projekt angażujący bezpośrednio młodych ludzi w Polsce, jest najlepszym sposobem na zwrócenie uwagi jak wiele konkretnych korzyści przynosi członkostwo w UE - stąd pomysł na akcję edukacyjną i konkurs"
- tłumaczy organizator akcji, Grzegorz Pietraszewski ze Stowarzyszenia Projekt: Polska.

Idea projektu „Unia bez barier" polega na wywołaniu publicznej dyskusji i promowaniu wiedzy o jednolitym rynku poprzez młodych ambasadorów. W ramach adresowanego do uczniów i studentów z całej Polski konkursu wyróżnieni zostaną ci uczestnicy, którzy w najbardziej kreatywny i przystępny sposób przedstawią w swoich środowiskach propozycje możliwych zmian i zaangażują rówieśników w decydowanie, które są dla nich najistotniejsze. Do konkursu można się zgłaszać na stronie www.uniabezbarier.pl do 9 czerwca 2011 r.

o Dzięki mechanizmom e-learningowym oraz regionalnym konferencjom w I etapie, młodzi ludzie poznają konkretne propozycji zmian dotyczących Jednolitego Rynku Wewnętrznego.
o Następnie będą mieli za zadanie przedstawienie idei reform swoim rówieśnikom w sposób bardziej przystępny i nowoczesny niż poprzez urzędowe dokumenty. Setki wydarzeń w całej Polsce pokażą, że zmiany, o które zabiegają europosłowie, dotyczą każdego z nas.
o Dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych, dyskusja o reformach przeniesie się także do Internetu, dając każdemu możliwość stworzenia rankingu najważniejszych zmian.
o Zwycięzcy konkursu spotkają się na Forum Rynku Wewnętrznego w Krakowie i będą mieli szansę przedstawić swoje postulaty najwyższym przedstawicielom UE. Najlepsi uczestnicy wygrają 2 staże w biurach posłów w Parlamencie Europejskim. Dodatkowo wśród nagród dla uczestników znajduje się m.in.: 25 wyjazdów studyjnych do PE.

Kontakt: Katarzyna Ślimak tel.: 22 696 20 50, +48 510 192 090,
Wiktor Jędrzejewski tel. +48 603 607 673, wjedrzejewski@projektpolska.pl

Koordynatorzy regionalni:

• Białystok Damian Dworakowski tel. 608532074 bialystok@uniabezbarier.pl
• Gdańsk Adam Nowosielski Tel. 606694541 gdansk@uniabezbarier.pl
• Gdańsk Damian Szymkowiak Tel. 691310081 gdansk@uniabezbarier.pl
• Katowice Marcin Mazur Tel. 792925160 katowice@uniabezbarier.pl
• Katowice Marta Stańczyk tel. 603901898 katowice@uniabezbarier.pl
• Kielce Marek Materek Tel. 797122691 kielce@uniabezbarier.pl
• Kraków Patrycja Czerwińska Tel. 696795710 krakow@uniabezbarier.pl
• Lublin Karol Inglot Tel. 793564655 lublin@uniabezbarier.pl
• Łódź Iga Chruściel Tel. 602483660 lodz@uniabezbarier.pl
• Nowy Sącz Marcin Leśniak Tel. 505079108 nowysacz@uniabezbarier.pl
• Poznań Joanna Ellmann Tel. 667404013 poznan@uniabezbarier.pl
• Przemyśl Joanna Kata Tel. 696965020 przemysl@uniabezbarier.pl
• Szczecin Jakub Mrozik Tel. 509635523 szczecin@uniabezbarier.pl
• Warszawa Paulina Świerczewska Tel. 508430278 warszawa@uniabezbarier.pl
• Warszawa Magda Oleś Tel. 503012765 warszawa@uniabezbarier.pl
• Włocławek Maciej Preis Tel. 793968160 wloclawek@uniabezbarier.pl
• Wrocław Paweł Gliniak, Tel. 605466819 wroclaw@uniabezbarier.pl
• Zielona Góra Magdalena Stąpor Tel. 783649831 zielonagora@uniabezbarier.pl

 

opracował:

 

Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450 
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 16.06.2011

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2