Zapraszamy firmy z sektora MŚP z Dolnego Śląska do udziału w badaniu fokusowym.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami: Fundacją „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions sp. z o.o. od stycznia br. realizują Projekt innowacyjny „Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania ankietowe, badania fokusowe - polegające na prowadzeniu dyskusji moderowanej w formie wywiadu grupowego - w których udział wezmą firmy reprezentujące MŚP oraz organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska. Badanie będzie miało na celu stwierdzenie, skodyfikowanie i przeanalizowanie przykładów „dobrych praktyk" we wdrażaniu CSR na Dolnym Śląsku.

Wyniki badania pozwolą na opracowanie innowacyjnego narzędzia oraz strategii wdrażania koncepcji CSR uwzględniających zarówno stan i potrzeby kluczowych interesariuszy projektu, jak i specyfikę rozwoju regionalnego Dolnego Śląska. Bananie fokusowe stanowi tym samym istotny element działań projektowych zmierzających do wypracowania Regionalnego Programu Wsparcia CSR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który składać się będzie z:

- Dolnośląskiej Akademii CSR dla MŚP i Organizacji Pozarządowych - innowacyjnego programu edukacyjnego;
- powołania Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych;
- Programu Małych Grantów przeznaczonych na współpracę sektora pozarządowego z biznesem.

Badanie zostanie przeprowadzone przez dr Aldonę Wiktorską - Święcką 27 maja br. w trzech miastach w regionie Dolnego Śląska:

1. Szczawno Zdrój 9:00- 10:00
Dolnośląski Park Technologiczny "T-Park"
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój
Sala A101 (I piętro).


2. Świdnica 11:00-12:00
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
sala 226 (II Piętro).


3. Wrocław 15:30-16:30
Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Duża Sala Warsztatowa (I piętro).


Więcej informacji udziela koordynator projektu Małgorzata Barrek, malgosia.barrek@dfop.org.pl, tel. 71 793 23 24 oraz Izabela Pińczak, kontakt@odpowiedzialnybiznes.eu

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy: waldek.mazur@dfop.org.pl lub telefoniczny: 71 793 23 24 do 23 maja 2011r.

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2