Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego w ramach Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy"

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA - Partner Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie oraz ze środków Budżetu Państwa,

ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz o przyznanie podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego.

Uczestnicy w/w projektu, którzy ukończyli etap szkoleniowo - doradczy i ubiegają się o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz mikroprzedsiębiorcy, którzy w ramach projektu otworzyli działalność gospodarczą, otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe i ubiegają się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Wniosków a następnie pobranie i wypełnienie niezbędnych dokumentów.

Pełna treść ogłoszenia oraz Wymagane dokumenty do pobrania

27.05.2011

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2