Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI WD).

Konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska - WCTT oraz Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. z o.o., na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego prowadzi proces aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI WD).

W pracach nad RSI WD wraz z zespołem wykonawczym uczestniczyło ponad 50 ekspertów z regionu, reprezentujących najważniejsze podmioty dolnośląskiego systemu innowacji, w tym m.in. przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu oraz sieci gospodarcze.

W wyniku prac ekspertów powstały dwa dokumenty:

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020

Plan Wykonawczy do RSI WD na lata 2012-2014

Zostały one przyjęte przez Komitet Sterujący ds. RSI WD, a następnie zatwierdzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i przekazane do konsultacji społecznych uchwałą z dnia 12 kwietnia 2011r.

Cały proces konsultacji społecznych trwa od 18. kwietnia do 25 maja. W ramach zgłaszania opinii i uwag do treści konsultowanych dokumentów należy każdorazowo skorzystać z formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie internetowej: www.innowacje.dolnyslask.pl (link bezpośredni)

Formularze można przesłać:
• Drogą elektroniczną na adres e-mail: innowacje@dolnyslask.pl
• Korespondencyjnie na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD, ul. Mazowiecka 17, pok. 1013,
• Osobiście, składając dokument pod adresem: Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD, ul. Mazowiecka 17, pok. 1013 - w godzinach pracy urzędu.

 

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2