Jak otrzymać „Paszport do eksportu"? Wsparcie działań przedsiębiorców na rynkach zagranicznych z PO IG, Działanie 6.1

Szanowni Państwo,

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza w dniu 6 czerwca 2011 roku do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat pozyskiwania środków na działalność eksportową w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1. Paszport do eksportu.

„Paszport do eksportu" jest przeznaczony dla przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zamierzają rozpocząć działalność eksportową lub prowadzą ją w niewielkim zakresie. Dofinansowanie uzyskają projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach rund aplikacyjnych. Obecnie ogłoszona runda konkursowa jest otwarta w okresie 20 czerwca - 8 lipca 2011 roku lub do wyczerpania alokacji na konkurs !

Celem szkolenia, organizowanego dla tej grupy przedsiębiorców, jest przekazanie aktualnych informacji oraz praktycznych wskazówek w zakresie pozyskiwania środków na rozwój działalności eksportowej/sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim.

Ekspertem prowadzącym szkolenie będzie Renata Iwaniuk - konsultant, trener, ekspert ds. eksportu, zarządzania projektami i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na rozwój przedsiębiorstwa i wykorzystania funduszy strukturalnych. Autorka artykułów, opracowań w zakresie instrumentów wsparcia eksportu oraz przewodników po zewnętrznych źródłach finansowania działalności eksportowej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Uczestniczyła w pracach nad opracowywaniem założeń "Paszportu do eksportu".

Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu w Hotelu „Mercure Panorama", Plac Dominikański 1 w godzinach: 09:00 - 14:00.

PROGRAM WYDARZENIA

Zainteresowanych prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 2 czerwca 2011 roku na adres poczty elektronicznej: katarzyna.bienia@darr.pl lub na numer faksu: 74 64 80 451
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Więcej informacji udziela Katarzyna Bienia (katarzyna.bienia@darr.pl, tel.: 74 648 04 43)Serdecznie zapraszamy!

opracował:

 

Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

26.05.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2