2 kwietnia 2011r. w siedzibie Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie-Zdroju odbyła się konferencja kończąca projekt Akademicki Przedsiębiorca. Spotkanie skierowane było do studentów, absolwentów szkół wyższych, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkich osób uczących się, które zainteresowane są tematyką „młodej przedsiębiorczości".

Forum spotkało się z ogromnym zainteresowaniem społeczności akademickiej naszego regionu - w spotkaniu uczestniczyło ok 70 osób.

Część plenarna spotkania poświęcona została takim zagadnieniom jak:

- DOŚWIADCZENA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ USA W PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ

- ANIIOŁY BIZNESU / WSPARCIE DLA MŁODYCH FIRM

 

Spotkaniu towarzyszyły również indywidualne konsultacje z zakresu:

A) dotacji na otwarcie działalności gospodarczej,

B) obowiązków młodych przedsiębiorców względem Urzędu Skarbowego i ZUS

C) warunków przystąpienia do krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych dla studentów.

 

Spotkanie zakończyły prezentacje najlepszych pomysłów biznesowych powstałych w ramach projektu. Pomysły młodych przedsiębiorców oceniane były przez ekspertów z zakresu „młodej przedsiębiorczości". W skład loży ekspertów, weszli przedstawiciele Dolnośląskiego Parku Technologicznego, firm prywatnych, organizacji pozarządowych oraz pracodawców.

 

Więcej informacji na temat projektu: www.akademickiprzedsiebiorca.pl

 

Nr projektu: POKL.08.02.01-02- 004/09

Priorytet: VIII Regionalne Kadry Go-spodarki

Działanie: 8.2 Transfer wiedzy

Podziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

 

Projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Akademicki Przedsiębiorca realizowany był od grudnia 2009 przez konsorcjum, w skład którego weszli: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu oraz Internet Ventures. W szkoleniach realizowanych w T-Parku oraz MWSLiT udział wzięło 131 osób. Dodatkowo 42 autorów najlepszych pomysłów biznesowych otrzymało wsparcie w postaci indywidualnego coachingu psychologicznego i biznesowego oraz możliwość zaprezentowania swojego pomysłu biznesowego podczas Forum Akademickiego.

03.04.2011

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2