W dniu 28 kwietnia br. obradujący we Florencji komitet sterujący projektu District+ (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices), rozstrzygnął ogłoszony w grudniu 2010 konkurs na realizację subprojektów. Wsród 6 zwycięskich aplikacji znalazł się m.in. subprojekt: Science Park Without Walls (SPWW), przygotowany przez partnerstwo, w skład którego weszła Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Subprojekt realizowany będzie w ramach projektu DISTRICT + (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Goog Practices), finansowanego z programu Interreg IV C (Priorytet 1 - Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy). Wkład własny instytucji z Dolnego Śląska, uczestniczących w subprojekcie, sfinansowany zostanie z budżetu projektu należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Celem projektu DISTRICT + jest wsparcie transformacji regionów o tradycyjnej formie gospodarki w kierunku nowego modelu rozwoju, którego podstawą jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe projektu:
• Wzrost współpracy wewnątrz oraz na zewnątrz regionu w zakresie rozwoju innowacji.
• Wsparcie rozwoju inkubatorów oraz przedsiębiorstw typu start-up i spin-off.
• Rozwój i poszerzenie zdolności innowacyjnych regionu.
• Wzrost zdolności projektowania oraz długofalowego planowania strategii na poziomie regionów.

W projekcie DISTRICT + uczestniczy sześć regionów partnerskich:
• Toskania (Włochy)
• West Midlands (Wielka Brytania)
• Dolny Śląsk (Polska)
• Saksonia-Anhalt (Niemcy)
• Västra Götaland (Szwecja)
• Braszów (Rumunia)

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowita budżet projektu: 3 375 000,00 euro
Wartość projektu dla Dolnego Śląska: 500 000, 00 euro
Wysokość dofinansowania z EFRR dla Dolnego Śląska: 425 000,00 euro
Wkład własny Dolnego Śląska do projektu: 75 000,00 euro

W ramach projektu przewiduje się realizację subprojektów, których podstawą będzie międzyregionalne partnerstwo nawiązane pomiędzy różnymi instytucjami wspierającymi rozwój innowacji w danym regionie. Zatwierdzone subprojekty poświęcone są następującym zakresom tematycznym (priorytetom):

• Finansowanie firm typu start-up i spin-off
• Inicjatywy wspierające wzmacnianie powiązania biznesu i nauki
• Strategie internacjonalizacji
• Inicjatywy klastrowe
• Inkubatory oraz Parki Technologiczne
• Eco-innowacje

Funkcjonujący w priorytecie Inkubatory oraz Parki Technologiczne, subprojekt Science Park Without Walls (SPWW) realizowany będzie w okresie od maja 2011 do kwietnia 2013 roku w partnerstwie, w skład, którego weszli:
- Birmingham City Council (Wielka Brytania)
- Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. (Polska)
- Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)
- Encubator AB (Szwecja)
- Gothia Science Park (Szwecja)
- Landeshauptstadt Magdeburg (Niemcy)

Całkowity budżet subprojektu: 639 000 euro
Budżet DARR S.A.: 40 000 euro

27.05.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2