„Informatyzacja przedsiębiorstw czy outsourcing - szansą rozwoju w Unii Europejskiej", Konferencja 10 marca 2011 r.

Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Zachodnią Izbą Gospodarczą i Kancelarią Prawną Lextra serdecznie zapraszają przedsiębiorców do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Informatyzacja przedsiębiorstw czy outsourcing szansą rozwoju w Unii Europejskiej". Konferencja odbędzie się 10 marca 2011 r., w godz. 9.00 - 17.00, w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego, Dozamel, przy ul. Fabrycznej 10, Wrocław, III piętro, sala „Miedziana".


Celem konferencji jest propagowanie nowoczesnych technologii w informatyzacji, które mogą wywrzeć znaczący wpływ na wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Organizatorzy chcą popierać rozwój przedsiębiorczości i wiedzy, a także mówić o innowacjach i możliwościach jakie daje rynek. Poprzez konferencję propagują rozwój społeczno-gospodarczy Europy.


Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wysokiej klasy ekspertów z takich dziedzin jak m.in. IT, outsourcing, prawo, zarządzanie, bankowość. Planowany panel dyskusyjny daje niepowtarzalną możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami. Na konferencji zaprezentowane zostaną przykłady wdrożeń zastosowanych w praktyce. Przekazane zostaną również informacje w pigułce na temat innowacji w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych, a także wsparcia ze strony Unii Europejskiej w ramach programów ramowych i Strategii Europa 2020.


Konferencja jest skierowana do firm, które stoją przed podjęciem decyzji o wdrożeniu nowego lub modernizacji istniejącego systemu informatycznego. Proces informatyzacji przedsiębiorstwa powinien uwzględniać racjonalną inwestycję w oprogramowanie, które dopasowane jest do potrzeb danej firmy lub instytucji. Obecnie jednym z kryteriów oceny wartości przedsiębiorstwa jest jakość jego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie.


Konferencja uwzględnia także aspekt ryzyka i możliwości ochrony przed nim, związanego z wdrożeniem takiego oprogramowania.


Na koniec konferencji organizatorzy przewidują losowanie atrakcyjnych nagród dla słuchaczy.


Grupa docelowa konferencji:

  • Właściciele firm planujący zastąpić „stary" system informatyczny nowym systemem zintegrowanym, jednocześnie sprostać nowym wyzwaniom rynkowym.
  • Kadra zarządzająca, menedżerowie odpowiedzialni za projekty i koncepcje biznesowe, rozwój przedsiębiorstw.
  • Menedżerowie zarządzający komunikacją w przedsiębiorstwie, nadzorujący prawidłowe funkcjonowanie procesów w poszczególnych działach.

Organizatorzy zapewniają 2 przerwy kawowe oraz lunch.

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o przesłanie, do dnia 04.03.2011, wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres biuro@zig.pl lub faxem na numer 71 795 06 57.

Ilośc miejsc ograniczona, o udziale w Konferencji decyduje kolejność zgoszeń.
Serdecznie zapraszamy!
ORGANIZATORZY

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji
na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa

 

03.03.2011

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2