W dniu 26 lutego 2011r w siedzibie Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie-Zdroju odbyło się III Forum Akademickie.

Spotkanie kierowane było do studentów, absolwentów szkół wyższych, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkich osób uczących się, które zainteresowane są tematyką „młodej przedsiębiorczości. Forum spotkało się z ogromnym zainteresowaniem społeczności akademickiej naszego regionu - w spotkaniu uczestniczyło przeszło 70 osób!

Część plenarna spotkania poświęcona została takim zagadnieniom jak:
- DOTACJE UE NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚĆI GOSPODARCZEJ
- PROGRAMY STYPENDIALNE DLA STUDENTÓW
- STUDENCKIE BIURA KARIER

Spotkaniu towarzyszyły również indywidualne konsultacje z zakresu: dotacji na otwarcie działalności gospodarczej, obowiązków młodych przedsiębiorców względem Urzędu Skarbowego i ZUS, a także warunków przystąpienia do krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych dla studentów.

Spotkanie zakończyły prezentacje najlepszych pomysłów biznesowych powstałych w ramach III rundy projektu. Pomysły młodych przedsiębiorców oceniane były przez ekspertów z zakresu „młodej przedsiębiorczości". W skład loży ekspertów, weszli przedstawiciele Dolnośląskiego Parku Technologicznego, firm prywatnych, organizacji pozarządowych oraz pracodawców.

Projekt Akademicki Przedsiębiorca realizowany jest od grudnia 2009 przez partnerstwo w skład, którego wchodzą: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu oraz firma Internet Ventures.

Więcej informacji na: www.akademickiprzedsiebiorca.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nr projektu: POKL.08.02.01-02-004/09
Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie: 8.2 Transfer wiedzy
Podziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

 

03.03.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2