Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia o wyniku postępowania pn: „Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP „Sztuka wystąpień Publicznych. Budowanie wizerunku. Relacje z mediami.", „Debiut na rynku Newconnect", „Współpraca przedsiębiorcy z funduszem Venture Capital"".

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

11.03.2011


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu pn: „Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP „Sztuka wystąpień Publicznych. Budowanie wizerunku. Relacje z mediami.", „Debiut na rynku Newconnect", „Współpraca przedsiębiorcy z funduszem Venture Capital"". Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Dz. U. Nr 161, poz. 1078) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą" z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Pliki do pobrania:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- Załącznik nr 1 - formularz oferty;

- Załącznik nr 2 - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

- Załącznik nr 3 - wykaz usług;

- Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy - osoby fizycznej;

- Załącznik nr 5 - wzór umowy;

- Załącznik nr 6 - wykaz podwykonawców.

24.02.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2