24 stycznia 2011r.we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca Projekt „Badanie ścieżek migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzania zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej"

W dniu 24 stycznia 2011r. we Wrocławiu, w Hotelu Mercure Wrocław Panorama, odbyła się konferencja podsumowująca Projekt pn. „Badanie Ścieżek Migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzania zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem Projektu było dostarczenie instytucjom pomocy społecznej i publicznym służbom zatrudnienia wiedzy w zakresie możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług na rzecz wspólnej grupy klientów, a poprzez to podniesienie skuteczności, efektywności i lepsze skoordynowanie działań tych służb w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W konferencji zorganizowanej przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Liderem Projektu, firmą WYG International Sp. z o.o. z Warszawy, uczestniczyło 120 przedstawicieli kadry zarządzającej i pracowników ośrodków pomocy społecznej, publicznych służb zatrudnienia, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji zajmujących się problematyką aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu Dolnego Śląska.

W pierwszej części konferencji eksperci realizujący badanie, przedstawili wyniki i rekomendacje tego wyjątkowego nie tylko w skali regionu, ale i Polski badania. W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny na temat możliwości nawiązania współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy konferencji toczyli żywą dyskusję z zaproszonymi ekspertami, w tym z reprezentantami Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu i Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

O randze tego wydarzenia świadczy również zaangażowanie regionalnych mediów. Informacja o konferencji i Projekcie, jako o ważnym przedsięwzięciu, pojawiła się w dniu 24 stycznia 2011r. w regionalnym programie telewizji polskiej, we wrocławskim wydaniu „Faktów".

Duże zainteresowanie tematem konferencji, aktywność osób biorących w niej udział, dowodzą ogromnej wagi społecznej poruszanych problemów i potrzeby organizowania tego typu przedsięwzięć. Zainteresowane tematem osoby i instytucje, mogą z naszej strony internetowej pobrać Raport z przeprowadzonych w ramach Projektu badań, zawierający wyniki badań jakościowych i ilościowych, wnioski oraz rekomendacje opisujące aktualny i pożądany stan otoczenia instytucji działających w sferze społecznej.

28.01.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2