19 oraz 21 stycznia 2011r.w Legnicy oraz Szczawnie-Zdroju odbyła się konferencja podsumowująca Projekt „POZNAJ SIEBIE - WYKORZYSTAJ SZANSE" Podniesienie Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych"

W dniach 19 i 21 stycznia 2011 roku odbyła się konferencja podsumowująca dwuletni projekt z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych pn. „POZNAJ SIEBIE - WYKORZYSTAJ SZANSE" Podniesienie Aktywności Zawodowej Niepełnosprawnych współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Projekt był odpowiedzią na zaobserwowane problemy osób niepełnosprawnych w zakresie bierności społeczno - zawodowej. Działania podjęte w ramach realizacji projektu miały na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy (cel: aktywizacja zawodowa), a także wsparcie kompetencji społecznych istotnych w różnych aspektach życia społecznego (cel: aktywizacja społeczna) .

Spotkania odbyły się w Szczawnie - Zdroju w siedzibie Dolnośląskiego Parku Technologicznego oraz w Legnicy. W konferencji zorganizowanej przez DARR S.A. uczestniczyło 106 przedstawicieli m.in. instytucji publicznych działające na rzecz osób niepełnosprawnych, stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji zajmujących się problematyką aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu Dolnego Śląska.

Tematem przewodnim konferencji, obok omówienia celów i założeń Projektu, było przedstawienie problematyki aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane doświadczenia wynikające z realizacji działań projektu oraz przykłady dobrych praktyk projektowych jako skutecznego modelu aktywizacji osób niepełnosprawnych. Uczestnicy konferencji wzięli udział w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez doświadczonych praktyków/ekspertów z zakresu prawnych aspektów zatrudniania osoby niepełnosprawnej, specyfiki rozwiązań i uprawnień. Obszernie poruszony został również temat rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jako „drogi" do sprawności. Duże zainteresowanie tematem konferencji, aktywność osób biorących w niej udział, dowodzą ogromnej wagi społecznej poruszanych problemów i potrzeby organizowania tego typu przedsięwzięć. Zainteresowane tematem osoby i instytucje, mogą poprzez informacje zawarte na stronie internetowej Projektu zapoznać sie z zrealizowanym procesem aktywizacji społeczno -zawodowej osób niepełnosprawnych

Dodatkowo podczas konferencji w Szczawnie - Zdroju zorganizowano wystawę w formie warsztatów pod nazwą „Moje kompetencje -Moja sprawność".
Osoby niepełnosprawne, uczestnicy zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wałbrzycha oraz z Dzierżoniowa zaprezentowały swoje umiejętności manualne wykorzystywane podczas tworzenia dzieł w ramach prac malarskich, rzeźbiarskich... Uczestnikom konferencji zaprezentowane zostały bardzo ciekawe techniki zdobienia przedmiotów codziennego użytku.

Za czynny i aktywny udział, Organizatorzy i zespół Realizujący Projekt składa serdeczne podziękowania
Zapraszamy Państwa do dalszej współpracy przy tworzeniu oraz realizacji nowych Projektów

Więcej na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.niepelnosprawni-aktywni.darr.pl

31.01.2011

 

 

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2