Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przystąpiła do Klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych.

W dniu 18 stycznia 2011 roku Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Sławomir Hunek spotkał się z Rektorem Politechniki Wrocławskiej, Jego Magnificencją, Profesorem dr hab. inż. Tadeuszem Więckowskim.

Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o przystąpieniu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do Klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych.

Celem Klastra jest stworzenie platformy współpracy polskich i europejskich innowacyjnych firm, działających w branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), instytucji korzystających z technologii informatycznych, wyższych uczelni, specjalistycznych szkół teleinformatycznych i władz regionalnych.

Głównym zamierzeniem Partnerów jest efektywne i synergiczne wykorzystanie kompetencji członków Klastra, potencjału badawczo-rozwojowego poprzez wspólne opracowywanie aplikowanie o środki na ich realizację. W ramach przedsięwzięcia przewidziane są działania związane z kształceniem specjalistów w najnowszych technologiach teleinformatycznych na potrzeby podmiotów gospodarczych.

Współpraca partnerów w ramach Klastra koncentruje się przede wszystkim na zadaniach służących zwiększeniu konkurencyjności firm z branży IT i gospodarki europejskiej oraz synergicznemu rozwojowi trzech elementów "triady wiedzy" - tzn. badań naukowych, wdrożeń dla innowacyjnego przemysłu i kształceniu.

Szczegółowe informacje na temat Klastra dostępne są na stronie internetowej:

www.ict-cluster.wroc.pl


Kontakt w sprawie Klastra w ramach Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Enterprise Europe Network
Anna Izbińska (anna.izbinska@darr.pl; tel.: 74 64 80 441, faks: 74 64 80 450)
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój

18.01.2011

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2