Rozpoczęło się już przyjmowanie zgłoszeń do Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2010

Tylko do 13 stycznia przedsiębiorstwa zaangażowane społecznie mogą zgłaszać swoje inicjatywy z zakresu odpowiedzialnego biznesu (CSR) do dziewiątej edycji Raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. To jedyna w naszym kraju publikacja zawierająca kompleksowe podsumowanie odpowiedzialnych działań firm w mijającym roku oraz zbiór dobrych praktyk biznesowych. Do zgłaszania ciekawych CSR-owych projektów zachęca Forum Odpowiedzialnego Biznesu.


Raport to doroczna publikacja Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będąca podsumowaniem zaangażowania firm w Polsce w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz przeglądem innych inicjatyw związanych z CSR w danym roku. Główny trzon Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce stanowią dobre praktyki CSR. W publikacji znajdują się również artykuły ekspertów, przegląd prasy zawierający wycinki artykułów poświęconych CSR opublikowanych w polskiej prasie oraz kalendarium wydarzeń podejmujących związanych z CSR.


Spośród nadesłanych przez firmy dobrych praktyk Komitet Merytoryczny FOB wybierze najlepsze i najciekawsze przykłady działań z obszaru CSR, które umieszczone zostaną w dziewiątej edycji Raportu.


Forum zachęca firmy, które mogą poszczycić się dobrymi praktykami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu do jak najszybszego zgłoszenia ich do Raportu 2010.


Szczegółowe informacje o zasadach publikacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl


* * * *


CSR (ang. corporate social responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu lub inaczej odpowiedzialny biznes, oznacza dobrowolne uwzględnianie przez firmy kwestii społecznych, etycznych i ekologicznych w ich działalności gospodarczej oraz w kontaktach z pracownikami, klientami, dostawcami, społecznością lokalną i innymi interesariuszami. Odpowiedzialny biznes to taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością biznesową a interesem społecznym. Jest to podejście przynoszące szereg korzyści i zwiększających konkurencyjność zarówno dużych korporacji, jak i firm z sektora MŚP. Programy, projekty i inne inicjatywy oraz działania firm związane z odpowiedzialnym biznesem to dobre praktyki CSR.

 

Kontakt
Ewa Albińska
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. ++48 22 627 18 71, fax. ++48 22 627 18 72
e-mail: raport2010(at)fob.org.pl

10.01.2011

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2