Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej Projekt „Badanie ścieżek migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej"

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A
WRAZ Z WYG INETRNATIONAL SP.Z O.O.

mają zaszczyt zaprosić kadrę zarządzającą i przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, publicznych służb zatrudnienia, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji zajmujących się problematyką aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu Dolnego Śląska,
na BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ podsumowującą Projekt pod nazwą:
„Badanie ścieżek migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej",
realizowany pod nadzorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1:Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Konferencja, odbędzie się 24 stycznia 2011 r. w godzinach od 10:30 do 15:00 w Hotelu Mercure Panorama Wrocław; Pl. Dominikański 1, 50-159 Wrocław (www.mercure.com).

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa Instytucji na konferencję, podczas której chcielibyśmy przekazać informacje na temat wyników przeprowadzonych w ramach Projektu badań, dotyczących wspólnych klientów Publicznych Służb Zatrudnienia i Pomocy Społecznej. Głównym celem badań było dostarczenie Instytucjom Pomocy Społecznej i Publicznym Służbom Zatrudnienia wiedzy w zakresie możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług na rzecz wspólnej grupy klientów, a poprzez to podniesienie skuteczności, efektywności i lepsze skoordynowanie działań tych służb w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dodatkowo w programie konferencji przewidzieliśmy panel dyskusyjny na temat współpracy instytucji zajmujących się aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji (pobierz).

W celu dokonania zgłoszenia udziału w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (pobierz) i odesłać go mailem na adres anna.izbinska@darr.pl lub na numer faksu 74 648 04 17. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o jak najszybsze potwierdzenie Państwa uczestnictwa, najpóźniej do dnia 18 stycznia 2011r.

W ramach całkowicie bezpłatnej konferencji zapewniamy:
• materiały konferencyjne
• publikację książkową z wynikami badań
• wyżywienie

Kontakt w sprawie konferencji: tel. 074 648 04 43, e-mail: katarzyna.bienia@darr.pl.

Więcej na temat realizowanego przedsięwzięcia badawczego oraz wyników badań na stronie Projektu.

 

Licząc na Państwa obecność łączymy wyrazy szacunku

30.12.2010

Aktualizacja: 21.01.2011

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2