DIP ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów związanych z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO powierzył realizację części Priorytetu I i V Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach:
Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw"
SCHEMATU 1.1.C „DOTACJE INWESTYCYJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ"

TRYB KONKURSU - ZAMKNIĘTY


I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
W ramach Schematu 1.1.C przewidziano dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie przedsiębiorstw (MŚP oraz duże przedsiębiorstwa) w zakresie tworzenia lub modernizacji działów B+R, w szczególności poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia przez przedsiębiorstwa prac B+R.

Ze środków działania wspierane będą nowe inwestycje, które obejmują:

Inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:

  • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub,
  • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub,
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub,
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

 

ogłoszenie o konkursie

wzór wniosku o dofinansowanie

instrukcja wypelnienia wniosku

wzór umowy o dofinansowanie

generator wniosków

 

Więcej informacji można uzyskać w Lokalnym Punkcie Konsultacyjnym, Punkcie Informacyjno-Kontaktowym ds. RPO oraz w Punkcie Informacyjnym Dolnośląskiej Instytucji Posredniczącej

9.12.2010

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2