Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu pn. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm branży elektronicznej

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Szczawnie Zdroju jako Lider wspólnie z Partnerem Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji w Warszawie kończy rozpoczętą 1 maja 2009 r. realizację projektu pn. „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm branży elektronicznej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw".

W celu przedstawienia ostatecznych efektów projektu pn. „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm branży elektronicznej" Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA i Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji organizuje w dniu 10 grudnia 2010 r. konferencję podsumowującą realizację ww. projektu, na którą zapraszamy przedstawicieli dolnośląskich firm branży elektronicznej zainteresowanych tematyką tej konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Miejsce konferencji:
ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław
III piętro - Sala Miedziana
(budynek DOZAMELU)

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

"OTREK" Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

Tel.: 71/ 356 50 89 do 91; Fax: 71/356 50 90

Załączniki:
Program Konferencji
Formularz zgłoszeniowy

8.12.2010

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2