12.10.2010r.- Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w postępowaniu „Usługa poligraficzna polegająca na: przygotowaniu projektu, sporządzeniu składu, przygotowaniu do druku i druku materiałów promocyjnych w ramach projektów „Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko - legnickiego" oraz „POZNAJ SIEBIE - WYKORZYSTAJ SZANSE Podniesienie Aktywności Zawodowej Niepełnosprawnych". Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/25/2010- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2010r. Nr 113, poz. 759, Dz. U. Nr 161, poz. 1078).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Podwykonawcy (oświadczenie)

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych zadań

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2