Synergia Parków Technologicznych i Enterprise Europe Network na rzecz innowacyjności przedsiębiorców

Wizyta Studyjna

Drezno, 26 listopada 2010 roku

Szanowni Państwo

Ośrodek Enterprise Europe Network, funkcjonujący w Dolnośląskim Parku Technologicznym w Szczawnie Zdroju we współpracy z ośrodkiem Enterprise Europe Network, funkcjonującym przy BTI Technologieagentur Dresden GmbH w Dreźnie zaprasza Państwa do udziału w wyjeździe studyjnym, organizowanym w dniu 26 listopada br. do Drezna w Republice Federanej Niemiec.

Podczas wizyty studyjnej chcemy zaprezentować Państwu
- doświadczenie niemieckiego ośrodka Enterprise Europe Network w świadczeniu usług dla przedsiębiorców,
- przedsiębiorców niemieckich, którzy korzystają z usług tego ośrodka,
- park technologiczny działający na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Mamy nadzieję, że dzięki uczestnictwu w tym wyjeździe umożliwimy Państwu bliższe zapoznanie się z ofertą usług ośrodków Enterprise Europe Network, porównanie sposobu świadczenia usług pomiędzy naszymi ośrodkami, zainicjowanie u Państwa pomysłów na to, jak najlepiej wykorzystać tę ofertę dla Waszych indywidualnych potrzeb oraz przyjrzenie się działalności odpowiednika T-Parku, czyli TECHNOLOGIEZENTRUM DRESDEN, co być może nasunie Państwu pomysły na to jak poprawić funkcjonalność T-Parku.


Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP 2010.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

PROGRAM (aktualizacja z dnia 10.11.2010)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opracował:
Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel.: 74 64 80 442
faks: 74 64 80 451

e-mail: marek.stankiewicz@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

09.11.2010
Aktualizacja: 10.11.2010

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2