OGŁOSZENIE NABORU

na Partnerów ponadnarodowych i krajowych w projekcie z komponentem ponadnarodowym dotyczącym wsparcia tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ubiegająca się o dofinansowanie projektu z komponentem ponadnarodowym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw ogłasza otwarty nabór na Partnerów do wspólnej realizacji projektu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712).

Informacje szczegółowe:


OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIK NR 1 - REGULAMIN
ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE INSTYTUCJONALNE PODMIOTU ZAGRANICZNEGO
ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE FINANSOWE PODMIOTU ZAGRANICZNEGO
ZAŁĄCZNIK NR 5 - DEKLARACJA WSPÓŁPRACY W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

Kontakt:


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel.: 74 64 80 450, faks: 74 64 80 451, e-mail: eic@darr.pl
Osoba do kontaktu: Barbara Buryta

15.11.2010

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2