Konkursy dla przedsiębiorców

Informujemy, że obecnie można ubiegać się o wsparcie z PO IG w ramach następujących Działań:

Więcej informacji:
PO IG, Poddziałanie 3.3.1. Wsparcie dla IOB
PO IG, Poddziałanie 3.3.2. Wsparcie dla MSP
PO IG, Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym NOWE
PO IG, Podziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym
PO IG, Podziałanie 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych
PO IG, Działanie 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
PO IG, Działanie 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
PO IG, Poddziałanie 5.4.1. Zarządzanie własnością intelektualną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
PO IG, Działanie 6.1. Paszport do eksportu NOWE

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PO IG:

strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

aktualne terminy składania wniosków

portal Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

aktualne terminy składania wniosków

wykaz rund aplikacyjnych

strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

aktualizacja harmonogramu uruchomienia programów na lata 2007-2013

więcej nt. PO IG

opracowano:

Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

13.05.2008
Aktualizacja: 11.09.2009

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2