Konkursy dla przedsiębiorców

Informujemy, że można ubiegać się o wsparcie z PO KL w ramach następujących Działań
Priorytety I-V (centralne)
aktualne konkursy

Priorytety VI-IX (regionalne)

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU jest odpowiedzialny za wdrażanie następujących Priorytetów/Działań/Poddziałań :

Priorytet VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich" dla Działań:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" dla Działań:
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" dla Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO jest odpowiedzialny za wdrażania Priorytetów/Działań/Poddziałań:
Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" dla Działania
8.2 Transfer wiedzy

Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" dla Działań:
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego,
9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych,
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


Aktualizacja harmonogramu uruchomienia programów na lata 2007-2013 (strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)

więcej nt. PO KL


opracowano:

Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

06.11.2008
Aktualizacja: 11.09.2009

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2