AUTOMATIC MATCHING TOOL -Automatyczne wyszukiwanie ofert technologicznych

Czym jest AMT: Usługa Automatic Matching Tool przeznaczona jest dla firm oraz instytucji które poszukują najnowszych rozwiązań technologicznych w swojej branży. Jest to najprostsza metoda monitoringu zmian technologicznych zachodzących w przemyśle i nauce. AMT jest także doskonałym sposobem poszukiwania partnerów handlowych, licencji, patentów, oraz partnerów do wspólnych projektów badawczych.

Jak to działa: Osoby zarejestrowane jako abonenci usługi AMT raz w miesiącu otrzymują zbiorcze zestawienie wyłącznie najnowszych ofert technologicznych z przeszło 40 państw świata. Oferty wyszukiwane są za pomocą kluczowych słów określonych w momencie rejestrowania. Wszystkie oferty pochodzą z bazy Komisji Europejskiej BBS. Autorami ofert są jednostki badawczo-rozwojowe, uniwersytety oraz pochodzące z całego świata firmy których pracownicy opracowali technologię cechującą się wysokim stopniem innowacyjności. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem bazy BBS jak i AMT sprawuje Komisja Europejska.

Jakie to proste:

KROK 1 - Spośród słów kluczowych należy wybrać te na podstawie których komputer przeszukiwać będzie bazę BBS w celu odnalezienia ofert spełniających nasze kryteria.

Słowa kluczowe pogrupowane są w dziewięć głównych branż którymi są: Komunikacja, Software / Hardware, Elektronika, Inżynieria genetyczna, Medycyna / Zdrowie, Energia, Dobra konsumpcyjne, Produkcja przemysłowa, oraz Inne / Pozostałe.

Słowa kluczowe - Excel / PDF / Word

KROK 2 - Po wybraniu kryterium wyszukiwania (słowa kluczowe) należy w najdogodniejszy dla siebie sposób przesłać zgłoszenie do ośrodka Enterprise Europe Network.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną, faxem lub tradycyjną pocztą.

e-mail: marek.stankiewicz@darr.pl

fax: 074 64 80 446

adres: Dolnośląski Park Technologiczny

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Prawidłowe zgłoszenie zawierać powinno:

- Słowa kluczowe (wedle uznania: plik Word, Excel lub wiadomość e-mail z podaniem kryterium wyszukiwania)

- Adres poczty e-mail na który raz w miesiącu wpływać będzie wiadomość ze zbiorczym zestawieniem ofert technologicznych

- Dane kontaktowe do firmy w tym: nazwę firmy i osobę do kontaktu

Uwaga: Usługa świadczona bezpłatnie. Osoby otrzymujące zestawienia ofert nie są zobligowanie do odpowiadania na oferty zawarte w zestawieniu. Rejestracja w systemie AMT nie jest formą zobowiązania wobec ośrodka EEN ani firm / instytucji których oferty zostały zamieszczone w zestawieniu. Z usługi można zrezygnować w każdej chwili bez żadnych opłat ani podawania przyczyny.

Osoba do kontaktu:

Marek Stankiewicz

tel.: 74 64 80 446

opracowano:


Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

11.10.2010

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2