Wortal branżowy i wydawnictwo w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W ramach projektu funkcjonował będzie rozbudowany serwis internetowy wspierający transfer wiedzy ze świata nauki do gospodarki.

W serwisie zawarte będą specjalistyczne bazy:

*
pracowników naukowych oraz zainteresowanych współpracą przedsiębiorców;
*
pomysłów oraz realizowanych badań naukowych, które mogą mieć przełożenie na praktyczne zastosowanie/wykorzystanie w gospodarce;
*
zapotrzebowania na konkretne badania naukowe zgłaszane prze sektor biznesu.

Zaznaczyć należy, iż w wortalu internetowym zawartych będzie wiele ciekawych informacji, w tym szczególnie:

* katalog ofert - zawierający z jednej strony rozbudowaną ofertę badawczą pracowników naukowych, a z drugiej - zapotrzebowanie na efekty prac badawczych (przedsiębiorcy);
* archiwum numerów kwartalnika;
* newsy - zawierające aktualności dotyczące komercjalizacji wiedzy;
* newsletter - zawierający archiwum newsów i innych ciekawych informacji ekonomicznych i gospodarczych;
* forum wymiany informacji ekonomiczno-gospodarczych.

Korzyści dla wszystkich korzystających z serwisu będą polegały przede wszystkim na:

* możliwości wyszukiwania pomysłów/badań ukierunkowanych na zastosowanie gospodarcze oraz osób je realizujących;
* możliwości przyłączenia się na każdym etapie realizacji konkretnego przedsięwzięcia i uczestniczenia jako jeden z wykonawców, który może następnie skorzystać z wyników realizowanych wspólnie badań;
* bezpłatnej promocji własnych badań naukowych;
* bezpłatnej promocji własnej działalności gospodarczej;
* bieżącym informowaniu o wskaźnikach gospodarczych w kraju i zagranicą;
* pozyskiwaniu aktualnych informacji gospodarczych z Polski i ze świata.

 

 

W ramach realizacji Projektu wydawany będzie kwartalnik o charakterze monografii. Będzie on dostępny dla wszystkich zarejestrowanych uczestników w funkcjonującym równolegle rozbudowanym serwisie internetowym zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

W czasie trwania projektu zostaną zorganizowane dwie konferencje, dające dodatkowe możliwości upowszechnienia własnych osiągnięć.
Każdy zainteresowany możliwością nawiązania współpracy z pracownikami wszystkich wyszczególnionych poniżej kategorii, na każdym etapie realizacji projektu może całkowicie bezpłatnie zgłosić chęć udziału i dopisać się do bazy.

Adresatami projektu są:
- pracownicy naukowi;
- pracownicy ośrodków naukowo badawczych;
- pracownicy instytucji państwowych;
- pracownicy przedsiębiorstw;
- właściciele i kadra zarządzająca przedsiębiorstw.
strona internetowa projektu: http://www.naukaigospodarka.pl

 

opracowano:

Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

09.01.2009

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2