Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji, realizowanego w ramach projektu pn. „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy".

Otwarcie ofert- 10.05.2010r. godz. 09:30.

11.05.2010r.- Unieważnienie postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1- Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 2- Harmonogram Realizacji Wsparcia

Załącznik nr 3 - Zasady Obliczania Wynagrodzenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Oferta

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 8 - Wykaz zamówień

Załącznik nr 9 - Wykaz osób

Załącznik nr 10 - Podwykonawcy

Unieważnienie postępowania

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2