12.05.2010r. - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji, realizowanego w ramach projektu pn. „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy".

Otwarcie ofert w dniu 21.05.2010r. o godz. 09:30.

01.06.2010r. - rozstrzygnięcie postępowania

Rozstrzygnięcie postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ z uwzględnieniem modyfikacji

Załącznik nr 1 - Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 2 - Harmonogram Realizacji Wsparcia

Załącznik nr 3 - Zasady Obliczania Wynagrodzenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wzór Umowy

Załącznik nr 5 - Formularz Oferty

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Załącznik nr 8 - Wykaz usług

Załącznik nr 9 - Wykaz osób

Załącznik nr 10 - Wykaz podwykonawców

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2