ZP/ZC/SZP/43/2009 - zapytanie o cenę - „Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku"

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn „Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku" nr postępowania ZP/ZC/SZP/43/2009 oraz odrzuceniu jednej z ofert.

Informacja o wyborze oferty

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2