ZP/PN/SZP/25/2009 - Przetarg nieograniczony - "Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie przeprowadzenia badań ankietowych na potrzeby realizacji Projektu pn. „Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko legnickiego".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.00-02-032/08 zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu w dniu 23.01.2009r.

Wyniki postępowania

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2