ZP/PN/SZP/19/2009 - Przetarg nieograniczony - "Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń i artykułów prasowych w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego w latach 2009-2010".

Zamówienie zostało udzielone w ramach budżetu projektu pn: "Wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm branży elektronicznej" realizowanego przez Zamawiającego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Wyniki postępowania

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2