ZP/DK/SZP/12/2009 - Dialog konkurencyjny - "Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii reklamowej promującej projekt Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP"- realizowanego w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wyniki postępowania

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2