ZP/PN/SZP/22/2009 - Przetarg nieograniczony - "Usługi poligraficzne polegające na przygotowaniu projektu, sporządzeniu składu, przygotowaniu do druku i druku materiałów promocyjnych na potrzeby Projektów: "Obserwator rynku pracy regionu jelenigórsko legnickiego" oraz "Poznaj siebie- wykorzystaj szansę. Podniesienie aktywności zawodowej niepełnosprawnych".

Zamówienie realizowane w ramach budżetu Projektów pn. „Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko- legnickiego" w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" oraz „Poznaj siebie- Wykorzystaj szansę. Podniesienie aktywności zawodowej niepełnosprawnych" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Wyniki postępowania

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2