ZP/PN/SZP/1/2009 - Przetarg nieograniczony-"Przetarg nieograniczony o wartości łącznej nie przewyższającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstaiwe art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz 1655 z późn. zm.) na usługę publikacji ogłoszeń w prasie regionalnej, lokalnej i ogólnopolskiej w latach 2009-2010".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- część I

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- część II

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- część III

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2