W dniach od 10 do 11 czerwca 2010 r. jednostka certyfikująca ZETOM-CERT Sp. z o.o. przeprowadziła w DARR SA połączone audyty, tj. odnawiający na zgodność SZJ z normą PN-EN ISO 9001:2009 i sprawdzający na zgodność SZJ z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 27, poz. 221).

W dniach od 10 do 11 czerwca 2010 r. jednostka certyfikująca ZETOM-CERT Sp. z o.o. przeprowadziła w DARR SA połączone audyty, tj. odnawiający na zgodność SZJ z normą PN-EN ISO 9001:2009 i sprawdzający na zgodność SZJ z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 27, poz. 221). W trakcie ww. audytów nie stwierdzono w SZJ i jego funkcjonowaniu niezgodności z wymaganiami zarówno normy PN-EN ISO 9001:2009 jak i wskazanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy.
W rezultacie:
1. DARR SA uzyskała przedłużenie certyfikatu na kolejne 3 lata, tj. do 20 sierpnia 2013 r. Odnowiony certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 107/2/SZJ/2010 potwierdza, że DARR SA spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, informacyjnych oraz doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym.
2. Sprawdzono, że DARR SA jako ośrodek Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 27, poz. 221) w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym, informacyjnych i szkoleniowych przez Lokalny Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2