Zapraszamy na szkolenie dotyczące aspektów prawnych i wsparcia finansowego w zakresie nanomateriaów.

Szanowni Państwo!

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza w dniu 22 września 2014 roku do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn: „Nanomateriały w UE - regulacje prawne i możliwość wsparcia finansowego z programu Horyzont 2020” ".

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, nanomateriał to naturalny, powstały przypadkowo lub wytworzony, materiał zawierający cząstki w stanie swobodnym lub w formie agregatu bądź aglomeratu, w którym co najmniej 50 % lub więcej cząstek w liczbowym rozkładzie wielkości cząstek ma jeden lub więcej wymiarów w zakresie 1 nm – 100 nm.

Z uwagi na to, że Komisja Europejska rozważa udoskonalenie przepisów w zakresie nanomateriałów, a jednocześnie udostępniła środki finansowe dotyczące realizacji projektów związanych z nanomateriałami i nanotechnologiami, nasz ośrodek Enteprise Europe Network organizuje dla Państwa szkolenie mające na celu przybliżenie aspektów prawnych oraz możliwości pozyskania tego wsparcia finansowego.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w następującym zakresie:
-    Wymagania Unijne dotyczące wprowadzenia substancji chemicznych na rynek- Rozporządzenia unijne REACH, CLP, Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach- podstawowe informacje, terminy, definicje, obowiązki przedsiębiorców.
-    Zalecenie Komisji Europejskiej (KE)odnośnie definicji  nanomateriału – definicja,  plany KE odnośnie zmian w definicji, zastosowanie definicji w praktyce.
-    Plany UE w zakresie wprowadzenia europejskiego rejestru dla nanomateriałów – dodatkowe obowiązki nałożone na przemysł w niektórych krajach UE
-    Instytucje unijne zajmujące się zagadnieniami związanymi z nanomateriałami.
-    Ocena ryzyka związana z nanomateriałami na stanowisku pracy
-    Wprowadzenie do programu Horyzontu 2020. Ogólne zasady uczestnictwa
-    Wsparcie finansowe dla nanotechnologii w programie Horyzont 2020. Zasady przygotowanie wniosków aplikacyjnych.
-    Instrument dla MŚP w zakresie finansowania na wczesnym etapie, finansowania badań wysokiego ryzyka prowadzonych przez MŚP, a także stymulowania przełomowych innowacji

Prelegentami podczas szkolenia będą:
-    Kinga Mroziewicz, Starszy Specjalista w Departamencie ds. Oceny Ryzyka, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych
-    Jarosław Piekarski, Ekspert w obszarze: Nanotechnologie, materiały zaawansowane, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnolog, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej,

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia jest dostępny TUTAJ .

Szkolenie odbędzie się w Pałacu Krobielowice, Krobielowice 21, 55-080 Kąty Wrocławskie: http://www.palackrobielowice.com

Zainteresowanych prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  do dnia 17 września 2014 roku na adres poczty elektronicznej: tomasz.charkot@darr.pl lub na numer faksu: 74 64 80 451
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny dla uczestników.

Szkolenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2