W imieniu Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki zapraszamy do udziału w projekcie RAINOVA

Ośrodki szkoleniowa zawodowego i większość MŚP nie posiadają narzędzi lub systemów, które umożliwiają im skuteczne zarządzanie innowacjami. Ich systemy zarządzania nastawione są bardziej na rozwiązywanie zadań, które odzwierciedlają ich codzienną pracę, a nie na tworzenie zasobów na planowanie naprzód, aby umożliwić im pracę nad innowacyjnymi projektami.


Odpowiadając na ten szeroko uznany systemowy deficyt, głównym celem projektu RAINOVA (A Regional Approach to Innovation for VET and Learning Communities (Regionalne Podejście do Innowacji dla potrzeb Instytucji Kształcenia Zawodowego), Projekt numer: 517752-LLP-1-2011-1-ES-LEONARDO-LNW, http://www.rainova-project.eu/) jest pobudzanie rozwoju systemów innowacji w regionach reprezentowanych przez partnerów projektu.
Intencją niniejszego artykułu jest prezentacja celów i planowanych korzyści z realizacji tego projektu.


Celem finansowanego przez Komisję Europejską, projektu RAINOVA jest wygenerowanie następujących innowacyjnych rezultatów:
• Utworzenie Modelu Zarządzania Innowacjami, który ma wspierać instytucję/firmę/szkołę w procesie zarządzania innowacjami od idei do realizacji w postaci projektu (zapewnia też narzędzia diagnostyczne do badania poziomu innowacyjności oraz skuteczności realizowanych projektów). Celem powstania Modelu Zarządzania Innowacjami jest zaoferowanie organizacjom użytecznej wiedzy o innowacjach. Model Zarządzania Innowacjami nie tylko proponuje, co należy robić, ale w jaki sposób, aby efektywnie zarządzać kreowaniem i realizacją innowacji w firmie/instytucji/szkole,
• Powołanie powiązanych ze sobą Regionalnych Sieci Innowacji, skupiających kluczowe europejskie instytucje zaangażowane w transfer wiedzy i innowacji, aby spełnić cele Strategii Europa 2020,
• Zainicjowanie Obserwatorium Innowacji, oferującego niezbędne wsparcie dla potencjalnych oraz przyszłych innowatorów, aby móc promować innowacje i korzystać z „dobrych praktyk", a także dla procesów zarządzania w celu rozwoju i wykorzystania wyników innowacyjnych projektów, które pomogą w funkcjonowaniu bardziej elastycznych, kierowanych zapotrzebowaniem systemów kształcenia zawodowego. Obserwatorium Innowacji to portal internetowy, którego celem jest udostępnianie informacji o innowacjach w regionach partnerskich projektu RAINOVA. Dane zbierane będą dzięki połączonym Regionalnym Sieciom Innowacji, powstałym w ramach projektu RAINOVA. Portal Obserwatorium Innowacji ma przyspieszyć przepływ informacji na temat innowacji do sektorów szkoleniowych i biznesowych. Informacje te będą użyteczne i praktyczne dla innowatorów MŚP i instytucji kształcenia zawodowego. W ramach regionu będzie można zasięgnąć informacji na temat nowości w zakresie innowacji, studiów przypadku, kalendarza wydarzeń, ośrodków wspierających innowacyjność oraz instrumentów finansowych.


Wymierne korzyści z realizacji projektu RAINOVA to:
• Możliwość wykorzystania metod i narzędzi zawartych w opracowanym Modelu Zarządzania Innowacjami do wspomagania procesu kreowania i realizowania przedsięwzięć innowacyjnych w instytucji/firmie/szkole,
• Skorzystanie ze szkoleń na temat wykorzystania opracowanego w ramach projektu Modelu Zarządzania Innowacjami, a także asysty we wdrażaniu tego modelu,
• Wykorzystanie kontaktów oferowanych w ramach powiązanych ze sobą Regionalnych Sieci Innowacji,
• Dostęp do na bieżąco aktualizowanych informacji zawartych w Obserwatorium Innowacji, które mogą posłużyć do przejmowania dobrych praktyk w dziedzinie podejścia do innowacji, inicjowania i prowadzenia projektów innowacyjnych (jednym z partnerów jest Dania i Szwecja - liderzy innowacji w Europie) oraz w dziedzinie szkoleń w zakresie innowacji.


Ze strony Polski partnerem w projekcie jest DPIN - Dolnośląski Park Innowacji i Nauki SA (www.dpin.pl) z siedzibą we Wrocławiu, reprezentujący w projekcie region dolnośląski. DPIN jest instytucją otoczenia biznesu, której głównym celem jest komercjalizacja badań naukowych oraz inkubacja firm. DPIN zajmuje się kwestiami innowacyjnych rozwiązań i technologii oraz ich wdrażania w firmach.

RAINIOVA DPIN 1

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2