DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie okładki, szaty graficznej, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk publikacji pn. publikacji popularyzującej ideę praktyk zawodowych dla nauczycieli realizowanych w ramach projektu „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach.

 

SZCZEGÓŁY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.4: Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
Poddziałanie 3.4.3: Upowszechnianie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe

Projekt „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach" to projekt realizowany pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W ramach projektu planujemy opracowanie i wdrożenie, we współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi kształcącymi w zawodach związanych z handlem i reklamą, pilotażowych programów praktyk w przedsiębiorstwach dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu.

Podstawowym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli/ek i instruktorów/ek kształcących w zawodach sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik cyfrowych procesów graficznych poprzez praktyki w przedsiębiorstwach.

Praktyki będą odbywały się w kraju i zagranicą (Niemcy) w renomowanych przedsiębiorstwach związanych z handlem i reklamą. Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele/ki i instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodów zapoznają się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami stosowanymi w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem i reklamą.
W szczególności zależy nam na:

  1. aktualizacji wiedzy nauczycieli/ek i instruktorów/ek na temat rozwiązań technologiczno - organizacyjnych stosowanych w branży handel i reklama,
  2. zwiększeniu umiejętności nauczycieli/ek i instruktorów/ek w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody ćwiczeń/warsztatów praktycznych,
  3. zwiększeniu świadomości nauczycieli/ek i instruktorów/ek w zakresie potrzeby ustawicznego samokształcenia w zakresie najnowszych rozwiązań techniczno - organizacyjnych stosowanych w branży handel i reklama.

Okres realizacji projektu: 02.10.2011 r. - 31.10.2014 r.

JAK MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?
Do projektu przystąpić może każdy nauczyciel/ka i instruktor/ka spełniający warunki projektowe - wystarczy wypełnić Ankietę rekrutacyjno-diagnostyczną (szczegółowe informacje na stronie www.handelireklama.darr.pl).
Przedsiębiorców zainteresowanych przyjęciem uczestników/czek projektu na praktyki zawodowe prosimy o kontakt telefoniczny - tel.: 74-64 80 426

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej www.handelireklama.darr.pl

 bbb

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2