W dniach 28-30 listopada 2014 roku odbędzie się kolejna edycja Szkoły Giełdowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

szkola

 

Szkoła Giełdowa to długoletni program edukacyjny Giełdy, realizowany we współpracy z pięcioma ośrodkami akademickimi w Polsce, wśród których znajduje się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W ramach Szkoły Giełdowej oferowany jest 14-godzinny kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie". Kurs obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna przy inwestowaniu, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych.

Zajęcia odbywają się w weekendy, a wykłady prowadzą wykładowcy wyższych uczelni, praktycy
i specjaliści rynku kapitałowego. Słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany poszerzeniem wiedzy dotyczącej sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących poziomu czy kierunku wykształcenia. Koszt uczestnictwa w kursie „Podstawy inwestowania na giełdzie" wynosi 350 zł.

Warunkiem uczestnictwa w kursie Szkoły Giełdowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jest:
- wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się bezpośrednio pod adresem http://www.gpw.pl/szkola_gieldowa_zapisy/wroc lub rejestracja poprzez stronę Giełdy www.gpw.pl oraz
- wysłanie mailem lub pocztą skanu/kserokopii dowodu wpłaty na adres sekretariatu Szkoły Giełdowej we Wrocławiu:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 71 368 03 38, fax 71 368 03 22
danuta.fidos@ue.wroc.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapisy są dokonywane w kolejności przyjmowania zgłoszeń.
Szczegółowe informacje dotyczące kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie" znajdują się na stronie http://www.gpw.pl/szkola_gieldowa.
Zachęcamy do udziału w kursie wszystkich, którzy myślą o inwestowaniu na giełdzie – teraz lub
w przyszłości.

 

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2