Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn: "Perspektywy rowzoju energetyki i turystyki geotermalnej w Polsce".

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie serdecznie Państwa zaprosić do udziału w szkoleniu pn.:
Perspektywy rozwoju energetyki i turystyki geotermalnej w Polsce

Termin: 20 listopada 2014 r., rozpoczęcie o godzinie 09:00

Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny w Szczawnie-Zdroju, ul. Szczawieńska 2

Szkolenie będzie kontynuacją prezentowanych tematów podczas seminarium pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej", które odbyło się w dniu 28 marca br. w Jedlinie Zdrój i które miało na celu przedstawienie między innymi możliwości wykorzystania potencjalnie występujących na terenach Aglomeracji Wałbrzyskiej źródeł geotermalnych.
Uczestnikom szkolenia przybliżony zostanie obecny stan oraz przyszłość działalności geotermalnej,
przede wszystkim perspektywy rozwoju geotermii na przykładzie wybranych miejscowości w Polsce w różnych aspektach: społecznym, gospodarczo ‐ ekonomicznym, turystycznym i środowiskowym.

Szkolenie jest realizowane w ramach zadania publicznego pn.: „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej".

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia dostępny jest TUTAJ.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 17 listopada 2014 roku na adres poczty elektronicznej: aleksandra.kucharska@darr.pl lub na numer faksu: 74 64 80 451

Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Szkolenie jest finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, zatem udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia przedsiębiorstwu zgłaszającemu uczestnika/ów na szkolenie zostanie przyznana pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

geotermia

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2