Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

 Ankieta skierowana do MŚP
w kontekście transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego
między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

To badanie opinii jest dla Państwa firmy szansą na ułatwienie jej prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wypełnienie ankiety zajmie około 15–20 minut. Państwa odpowiedzi dostarczą nam ważnych informacji na temat barier w handlu, jakie napotykają obecnie przemysł europejski i poszczególne przedsiębiorstwa w USA. Być może dzięki temu sondażowi będą Państwo mogli w przyszłości obniżyć swoje koszty i rozszerzyć działalność swojego przedsiębiorstwa.

Unia Europejska i Stany Zjednoczone prowadzą obecnie negocjacje w sprawie umowy handlowej, zwanej transatlantyckim partnerstwem handlowo-inwestycyjnym (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership). Celem tej umowy jest pobudzenie wzrostu gospodarczego u obu partnerów poprzez ułatwienie sprzedaży produktów i usług po obu stronach Atlantyku, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom. Jednocześnie ma ona oczywiście pozwolić utrzymać wysoki poziom ochrony konsumentów, środowiska itd.

Z punktu widzenia Państwa przedsiębiorstwa mogłoby to oznaczać w praktyce zniesienie ceł, które Państwa klienci (lub potencjalni klienci) w USA muszą płacić od produktów, które Państwa firma eksportuje. W przypadku importu produktów z USA mogłoby to się wiązać ze zniesieniem należności celnych, które Państwo płacą. Mogłoby to też ułatwić Państwa przedsiębiorstwu dostosowanie się do wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz innych wymogów administracyjnych obowiązujących w USA, a Państwa dostawcom w USA – do wymogów unijnych.

Wysoko mierzące partnerstwo transatlantyckie zwiększy całkowity eksport z UE do USA o 28%, co oznacza dodatkowy eksport unijnych towarów i usług na łączną kwotę 187 mld euro. Biorąc udział w ankiecie, pomagają Państwo zapewnić swojej firmie udział w tym wzroście.

Badanie opinii przeprowadza firma doradcza Ecorys na zlecenie Komisji Europejskiej. Komisja Europejska negocjuje umowę z Stanami Zjednoczonymi w imieniu wszystkich państw członkowskich UE.

Państwa odpowiedzi pomogą przedstawicielom Komisji wynegocjować możliwie najlepsze warunki dla europejskich obywateli i firm. Jeśli nie wezmą Państwo udziału w ankiecie, negocjatorom będzie znacznie trudniej zorientować się, które przepisy wydane przez rząd USA (lub przez poszczególne stany federalne) mają wpływ na działalność przedsiębiorstw europejskich. Dlatego uzyskane od Państwa informacje mają pierwszorzędne znaczenie.

Podane przez Państwa informacje będą traktowane jako ściśle poufne i anonimowe. Zostaną one wykorzystane przez firmę Ecorys do przygotowania ogólnej oceny wpływu umowy handlowej między UE a USA, jednak w sprawozdaniach nie pojawią się żadne odniesienia do respondentów, którzy wzięli udział w sondażu.

Zobacz szczegółowe oświadczenie o ochronie prywatności.

Ankieta jest dostępna (również w polskiej wersji językowej) pod adresem internetowym:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch

Prosimy o udzielenie możliwie jak najbardziej szczegółowych odpowiedzi. Wszelkie pytania i prośby o dodatkowe informacje prosimy kierować na adres . Jeśli w przypadku Państwa firmy to pośrednik, tsia-ttip@ecorys.com agent lub firma spedycyjna odpowiadają za import i eksport, mogą oni pomóc Państwu w udzieleniu odpowiedzi na niektóre spośród zadanych pytań.

Prosimy o nadesłanie odpowiedzi przed 15 grudnia 2014 r.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

een 1

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2