Konsultacje dla MŚP w zakresie wspólnotowych przepisów dotyczących nanomateriałów

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska rozważa udoskonalenie przepisów w zakresie nanomateriałów. Celem ankiety kierowanej do sektora MŚP, jest zapewnienie dostępu do rzetelnych i wyczerpujących informacji nt. obecności nanomateriałów na rynku, ich wpływu na środowisko i zdrowie oraz możliwości ochrony konsumentów.

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, nanomateriał to naturalny, powstały przypadkowo lub wytworzony, materiał zawierający cząstki w stanie swobodnym lub w formie agregatu bądź aglomeratu, w którym co najmniej 50 % lub więcej cząstek w liczbowym rozkładzie wielkości cząstek ma jeden lub więcej wymiarów w zakresie 1 nm - 100 nm.

W tym badaniu pod pojęciem „Nano-produktu" kryje się każdy produkt (np. w postaci mieszaniny lub wyrobu), który zawiera nanomateriały.

Planowane środki ostrożności obejmują:
(1) obowiązkowy europejski rejestr nanomateriałów
(2) obserwatorium ryzyka nanomateriałów (gromadzenie i przekazywanie odpowiednich danych)
lub
(3) rekomendacje i zalecenia dla krajowych rejestrów w zakresie najlepszych praktyk

Komisja chce poznać opinie przedsiębiorców nt. wpływu wprowadzenia takich środków i zmian na ich działalność gospodarczą. Dane, niezbędne do oceny wpływu, zbierane są poprzez:
• Badania i studia,
• Publiczne konsultacje dla wszystkich zainteresowanych stron dostępne na: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/nanomaterials/public-consultation_en.htm, które były prowadzone do 5 sierpnia 2014
• SME Panel polegający na zebraniu Państwa opinii w formie badanie ankietowego

Wyniki badania ankietowego (w zagregowanej, anonimowej formie) będą wykorzystywane do zaproponowania nowych przepisów.

Do kogo kierowana jest ANKIETA?

Zarówno producenci, jak i użytkownicy nanomateriałów mogą być objęci nowymi regulacjami UE. Ponadto, według ostatnich badań, także takie sektory jak: farby, powłoki i tusze, wyroby z papieru, wyroby z gumy, kosmetyki, opieka zdrowotna, a także: przemysł włókienniczy, budownictwo, czyszczenie i dezynfekcja.

Podsumowując - każde MŚP, które produkuje lub używa nanomateriałów lub produktów zawierających nanomateriały w wymienionych lub innych sektorach, jest uprawnione do udziału w tym panelu.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej ANKIETY do dnia 10 września 2014r., na adres eic@darr.pl
Ankieta jest dostępna TUTAJ.

Państwa uwagi, sugestie i wnioski są bardzo cenne dla Komisji Europejskiej. Ponadto, biorąc udział w tego typu konsultacjach mają Państwo bezpośredni wpływ na kształtowanie polityk Unii Europejskiej,

Gorąco zachęcamy do włączenia się w naszą inicjatywę!

Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Zespół Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój  
tel./faks: 74 64 80 400
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://een.ec.europa.eu

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2