Projekt pilotażowy pn. Enhancing the innovation management capacities of SMEs in West Poland obejmuje realizację usług doradczych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w zachodniej części Polski.

Celem projektu jest przyczynienie się do zwiększenia potencjału innowacyjnego i umiejętności zarządzania innowacjami w MŚP.

Projekt będzie realizowany z podziałem na dwa zadania:

1) 7-dniowa usługa Key account management for SME Instrument beneficiaries (KAM)
Ta część usług zostanie skierowana do MŚP, które uzyskają dofinansowanie tzw. SME Instrument w ramach Programu H2020.

2 ) 7-dniowa usługa Enhancing the innovation management capacity of SME's
Ta część usług będzie realizowana na rzecz MŚP, w których dostrzeżono potencjał do wdrażania innowacji oraz internacjonalizacji.

Oba typy usług polegają na świadczeniu zaawansowanego doradztwa biznesowego z wykorzystaniem rekomendowanych przez KE metodologii i narzędzi (m.in. narzędzia IMProve).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie, Wrocławskim Centrum Transferu Technologii we Wrocławiu i Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt z biurem projektu:

ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 447

 

KAM

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2